Рівень сформованості результатів навчання на кінець 2021/2022 навчального року

Результативність навчальних досягнень учнів на кінець 2020/2021 навчального року

Довідка про результативність навчальних досягнень учнів на кінець 2019/2020 навчального року

Згідно з річним планом роботи школи на кінець 2019 /2020 навчального року було проведено аналіз навчальних досягнень учнів 3 – 4 класів .

Мережа класів :

Навчальний рік Кількість учнів Кількість класів Середня наповнюваність
2018 – 2019 46 4 11
2019- 2020 46 4 11

Навчальні досягнення учнів 1 та 2 класів підлягають формувальному і підсумковому оцінюванню, відповідно до наказу МОН України № 1154 від 27.08.2019 р. «Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів другого класу» та наказу МОН України № 924 від 20.08.2018 р. «Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів першого класу у Новій українській школі» . Результати навчальних досягнень учнів відображено у Свідоцтвах досягнення , які зберігаються в особових справах здобувачів освіти та видані на руки батькам .

Загальні результати навчальних досягнень учнів 3 - 4 класів за 2019/ 2020 навчального року у порівнянні з результатами на кінець 2018 /2019 навчального року подано в таблиці .

Навчальний період Клас К-сть учнів Високий рівень Достатній рівень Середній рівень Початковий рівень Якість
К-сть % К-сть % К-сть % К-сть % %
Кінець 2018 / 2019 н.р. 3 12 - - 6 50 3 25 3 25 50%
4 12 3 25 7 58,3 2 16,6 83,3 %
Середній показник 12,5 54,5 20,8 12,5 66,65 %
Кінець 2019/2020 н. р. 3 7 1 14,3 2 28,6 4 57 - - 42,9 %
4 12 - - 6 50 5 41,6 1 8,3 50 %
Середній показник 7,15 39,3 49,3 4,15 46 ,45 %

У порівнянні з результатами навчальних досягнень учнів школи за 2018 – 2019 н.р. з таблиці видно , що кількість учнів з оцінками початкового рівня змінилася , проте збільшилася на 2 учня ( 8, 65 %). Кількість учнів , що навчаються на високому та достатньому рівнях навчальних досягнень , та відмінників зменшилася на 20,2 % .

Якісний показник навчальних досягнень можна покращити. Так як у школі є учні , що мають лише одну оцінку достатнього рівня , решта – високого .

У школі наявні учні , що мають лише одну оцінку початкового рівня , решта – достатній рівень .

Довідка

про результативність навчальних досягнень учнів


на кінець 2018 /2019 навчального року

Згідно з річним планом роботи школи на кінець травня місяця 2018 -2019 навчального року було проведено аналіз навчальних досягнень учнів 2 – 4 класів .

У школі навчається 43 учнів , що на 3 учні більше , ніж у минулому році .

Мережа класів

Навчальний рік Кількість учнів Кількість класів Середня наповнюваність
2016 -2017 48 4 12
2017 – 2018 43 4 11
2018- 2019 46 4 11

Учні першого класу не оцінюються. Загальні результати навчальних досягнень учнів школи за 2018 – 2019 навчального року у порівнянні з результатами на кінець 2017 – 2018 навчального року подано в таблиці .

Навчальний період Клас К-сть учнів Високий рівень Достатній рівень Середній рівень Початковий рівень Якість
К-сть % К-сть % К-сть % К-сть % %
Кінець 2017 – 2018 н. .р
3 13 2 15,4 8 61,5 2 15,4 1 7,7 76,9 %
4 9 3 33,3 5 55,5 1 11,1 88,8 %
Середній показник 16,2 49,2 26,8 3,6 65, 4%
Кінець 2018 / 2-19 н.р. 3 12 - - 6 50 3 25 3 25 50%
4 12 3 25 7 58,3 2 16,6 83,3 %
Середній показник 25 54,5 20,8 12,5 66,65 %

У порівнянні з результатами навчальних досягнень учнів школи за 2017 – 2018 н.р. з таблиці видно , кількість учнів з оцінками початкового рівня не суттєво змінилася , проте збільшилася на 2 учня ( 8, 65 %). Кількість учнів , що навчаються на високому та достатньому рівнях навчальних досягнень , та відмінників збільшилася на 1,25 % .

Якісний показник навчальних можна покращити. Так як у школі є учні , що мають лише одну оцінку достатнього рівня , решта – високого :

4 клас – Абрамчук Захар , англійська мова .

У школі наявні учні , що мають лише одну оцінку початкового рівня , решта – достатній рівень :

3 клас Ковпак Всеволод , англійська мова

Кучерак Наталія , математика

Фака Аліна ,математика

Дані показники свідчать про недостатню роботу щодо розвитку мотивації до навчання у цих дітей зі сторони вчителів Галушко К. І. та Миськів О. І.

РЕКОМЕНДАЦІЇ:

1. Директору школи тримати на контролі рівень навчальних досягнень учнів.

Постійно

2. Керівнику шкільного методичного об’єднання ретельно проаналізувати результати навчальних досягнень учнів, виявити причини коливань та сприяти їх вирішенню.

Протягом 2019 / 2020 року

3. Вчителям :

3.1.Урізноманітнювати форми контролю за рівнем навчальних досягнень учнів.


(постійно)

3.2.Забезпечити раціональне поєднання індивідуальних, групових і колективних форм роботи, здійснювати диференційований підхід до організації роботи учнів.

(протягом року)

3.3.Застосовувати інноваційні технології, ІКТ-технології на уроках з метою підвищення мотивації учнів до навчання.

(постійно)

4. Миськів О. І. спрямувати свою роботу на підвищення мотивації до навчання учнів , які мають початковий рівень лише з одного предмета. Проводити індивідуальні заняття з такими учнями .

Протягом 2019 – 2020 н.р.

Результативність навчальних досягнень учнів на кінець І семестру 2018 – 2019 навчального року

Згідно з річним планом роботи школи на кінець грудня місяця 2018 -2019 навчального року було проведено аналіз навчальних досягнень учнів 3 – 4 класів .

У школі навчається 48 учнів , що на 2 учні більше , ніж у минулому році . Учні першого та другого класів не оцінюються. Загальні результати навчальних досягнень учнів школи за І семестр 2018 – 2019 навчального року у порівнянні з результатами на кінець 2017 – 2018 навчального року подано в таблиці .

Навчальний період Клас К-сть учнів Високий рівень Достатній рівень Середній рівень Початковий рівень Якість
К-сть % К-сть % К-сть % К-сть % %
Кінець 2017 – 2018 н.р.
3 13 2 15,4 8 61,5 2 15,4 1 7,7 76,9 %
4 9 3 33,3 5 55,5 1 11,1 - - 88,8%
Середній показник 22 5 32 % 14 59 % 3 13,25 1 7,7 82,85 %
І семестр 2018 – 2019 н.р.
3 14 5 35,7 7 50 2 14,2 35,7%
4 12 2 16,7 4 33,3 6 50 - - 50 %
Середній показник 26 2 16,7% 9 34,5% 13 50 % 2 14,2 42,85 %

У порівнянні з результатами навчальних досягнень учнів школи за 2017 – 2018 н.р. з таблиці видно , кількість учнів з оцінками початкового рівня суттєво не змінилася , проте збільшилася на 1 учня . Кількість учнів , що навчаються на високому та достатньому рівнях навчальних досягнень , та відмінників зменшилася на 8 учнів . Якість освіти погіршилася у порівнянні з результатами на кінець 2017/2018 навчального року на 40 % , майже удвічі.

Якісний показник навчальних досягнень на кінець 2018– 2019 н. р. можна покращити. Так як у школі є учні , що мають лише одну оцінку достатнього рівня , решта – високого :

4 клас – Галяк С. Є. , українська мова

3 клас – Кузака Д. . українська мова

У школі наявні учні , що мають лише одну оцінку середнього рівня , решта – достатній рівень :

3 клас - Шевня Д. В. – українська мова

4 клас - Євтушок М. – математика

Ветрова В. - математика

Гаврилюк С. – математика

Козловець Олександра – математика

У школі наявні також учнів , що мають одну оцінку початкового рівня :

3 клас – Тимощук М. , англійська мова

Суванова В. – англійська мова

РЕКОМЕНДАЦІЇ:

1. Директору школи тримати на контролі рівень навчальних досягнень учнів.

(постійно)

2. Керівнику шкільного методичного об’єднання ретельно проаналізувати результати навчальних досягнень учнів, виявити причини коливань та сприяти їх вирішенню.

Лютий 2019 року

3. Вчителям :

3.1.Урізноманітнювати форми контролю за рівнем навчальних досягнень учнів.


(постійно)

3.2.Забезпечити раціональне поєднання індивідуальних, групових і колективних форм роботи, здійснювати диференційований підхід до організації роботи учнів.

(протягом року)

3.3.Застосовувати інноваційні технології, ІКТ-технології на уроках з метою підвищення мотивації учнів до навчання.

(постійно)

4.Вчителям Галушко К. І. , Миськів О. І. спрямувати свою роботу на підвищення мотивації до навчання учнів , які мають достатній , середній та початковий рівень лише з одного предмета. Проводити індивідуальні заняття з такими учнями .

(протягом ІІ семестру 2018 – 2019 н.р. .)

Довідка

про результативність навчальних досягнень учнів
на кінець 2017 /2018 навчального року

Згідно з річним планом роботи школи на кінець травня місяця 2017 -2018 навчального року було проведено аналіз навчальних досягнень учнів 2 – 4 класів .

У школі навчається 43 учнів , що на 5 учнів менше , ніж у минулому році .

Мережа класів

Навчальний рік Кількість учнів Кількість класів Середня наповнюваність
2015 – 2016 40 4 10
2016 -2017 48 4 12
2017 – 2019 43 4 11

Учні першого класу не оцінюються. Загальні результати навчальних досягнень учнів школи за 2017 – 2018 навчального року у порівнянні з результатами на кінець 2016 – 2017 навчального року подано в таблиці .

Навчальний період Клас К-сть учнів Високий рівень Достатній рівень Середній рівень Початковий рівень Якість
К-сть % К-сть % К-сть % К-сть % %
Кінець 2016 – 2017 н.р. 2 15 4 26,6 6 40 2 13,3 3 20 66,6
3 9 3 33.3 5 55,5 1 11,1 - - 88,8
4 10 2 20 3 30 3 30 2 20 50
Середній показник 26,3 41,8 18,1 13,3 68,46 %
Кінець 2017 – 2018 н. .р 2 13 - - 646,2 7 53,8 2 15,3 30 ,7 %
3 13 2 15,4 8 61,5 2 15,4 1 7,7 76,9 %
4 9 3 33,3 5 55,5 1 11,1 88,8 %
Середній показник 16,2 54,4 26,8 7, 7 65, 4%

У порівнянні з результатами навчальних досягнень учнів школи за 2016 – 2017 н.р. з таблиці видно , кількість учнів з оцінками початкового рівня суттєво не змінилася , проте зменшилася на 2 учня ( 5, 6 %). Кількість учнів , що навчаються на високому та достатньому рівнях навчальних досягнень , та відмінників збільшилася на 13 ,4% .

Якісний показник навчальних можна покращити. Так як у школі є учні , що мають лише одну оцінку достатнього рівня , решта – високого :

4 клас – Ткач Анастасія , англійська мова .

2 клас – Кузака Данііл , українська мова

У школі наявні учні , що мають лише одну оцінку середнього рівня , решта – достатній рівень :

4 клас – Хомич Михайло, математика

Дані показники свідчать про недостатню роботу щодо розвитку мотивації до навчання у цих дітей зі сторони вчителя англійської мови Мельник О. П. та Миськів О. І.

РЕКОМЕНДАЦІЇ:

1. Директору школи тримати на контролі рівень навчальних досягнень учнів.

Постійно

2. Керівнику шкільного методичного об’єднання ретельно проаналізувати результати навчальних досягнень учнів, виявити причини коливань та сприяти їх вирішенню.

Протягом 2018 / 2019 року

3. Вчителям :

3.1.Урізноманітнювати форми контролю за рівнем навчальних досягнень учнів.


(постійно)

3.2.Забезпечити раціональне поєднання індивідуальних, групових і колективних форм роботи, здійснювати диференційований підхід до організації роботи учнів.

(протягом року)

3.3.Застосовувати інноваційні технології, ІКТ-технології на уроках з метою підвищення мотивації учнів до навчання.

(постійно)

4.Вчителям Мельник О. П. , Миськів О. І. спрямувати свою роботу на підвищення мотивації до навчання учнів , які мають достатній чи середній рівень лише з одного предмета. Проводити індивідуальні заняття з такими учнями .

Протягом 2018 – 2019 н.р.

Кiлькiсть переглядiв: 525