Додаток 1

До наказу від 12.02.2019 року № 09


Пам’ятка
про порядок отримання благодійних внесків


1. Пам’ятка розроблена відповідно до Законів України « Про освіту» , « Про загальну середню освіту» , «Про благодійну діяльність та благодійні організації», Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами та закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.08.2000 № 1222 (із змінами) , Листа МОН України № 1/9 – 608 від 05.09.2013 року «Щодо благодійних внесків» та визначає вимоги до отримання, використання та обліку благодійних (добровільних) внесків і пожертв (далі - благодійні внески) від юридичних та фізичних осіб (далі - благодійники)

2. Прийом благодійних внесків від фізичних і юридичних осіб відбувається виключно на добровільній основі .

2. Благодійні внески можуть надаватися благодійниками набувачам у грошовій формі для потреб їх фінансування за напрямами видатків, визначеними благодійником, а також як товари, роботи, послуги. Якщо благодійником конкретні цілі використання коштів не визначені, шляхи спрямування благодійного внеску визначаються керівником закладу відповідно до першочергових потреб, пов'язаних виключно з основною діяльністю закладу.

Частина коштів, отриманих як благодійні (добровільні) внески і пожертви від юридичних та фізичних осіб, може спрямовуватися на виплату заробітної плати працівників закладу освіти відповідно до кошторису з дотриманням вимог Закону України "Про благодійництво та благодійні організації» у разі, коли такий напрям видатків визначений благодійником.

3. Благодійні внески не можуть заміняти плату за надання навчальними закладами платних послуг за переліками, визначеними в установленому порядку.

4. Благодійні внески у грошовій формі зараховуються на рахунок «Суми за дорученням». Облік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, ведеться згідно з Порядком, визначеним постановою Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998. № 1295 «Про затвердження Порядку розподілу товарів, отриманих як благодійна допомога, та контролю за цільовим розподілом благодійної допомоги у вигляді наданих послуг або виконаних робіт».

Благодійні внески у вигляді товарів, робіт, послуг оприбутковуються закладом освіти на підставі акту прийому-передачі таких товарів, робіт, послуг. Акт прийму-передачі складається в день передачі товарів, робіт, послуг та передається до централізованої бухгалтерії в 3-денний термін від дня складання.

Після надходження благодійного внеску набувач вносить зміни до спеціального фонду кошторису за напрямами видатків, що визначаються відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228 Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ

5. Бухгалтерський облік благодійних внесків ведеться у порядку, визначеному чинним законодавством.

Кiлькiсть переглядiв: 444